Vårt ansvar

Vårt ansvar

HF Christiansen A/S och Unicykel AB arbetar ansvarsfullt med våra produkter, leverantörer, kunder och intressenter.

Våra produkter ska vara till nytta för våra kunder och deras kunder. Cykling är en viktig del av lösningen på några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför idag, vilket gör oss stolta över att arbeta för mer cykling i Danmark, Sverige och på andra håll.

Våra produkter – cyklar, elcyklar, batterier samt reservdelar och tillbehör – ska produceras, transporteras till våra lokaler samt skickas vidare på ett ansvarsfullt sätt

Barnarbete: Vi har nolltolerans mot barnarbete. Genom kontroll och dialog med våra leverantörer säkerställer vi detta mål. Om vår standard inte uppfylls kommer vi att avsluta vårt partnerskap och förklara orsaken bakom.

Konfliktmineraler: HF Christiansen A/S och Unicykel AB ser till – genom samarbete med våra leverantörer – att konfliktmineraler från konfliktområden inte används i tillverkningen av cyklar och elcyklar i vår portfölj. Konfliktmineraler är, men inte bara, guld, volfram, tenn, tantal och kobolt.

Hållbara transporter: HF Christiansen A/S och Unicykel AB säljer produkter som färdas långt innan de når våra lager. Vi samarbetar med våra transportpartners för hållbara transportlösningar.

Utbildning: HF Christiansen A/S och Unicykel AB prioriterar att våra kunder kan våra produkter genom utbildning. Genom utbildning av våra återförsäljare säkras en utmärkt och säker upplevelse för våra slutkonsumenter som cyklister.